TS825 Yazılımı Yeni Versiyonuyla Çok Yakında Sektörün Hizmetinde

İZODER tarafından, 2008 yılında, TS825 standardının tüm hesaplama işlemleri ve ilgili tablolarını içeren bir yazılım geliştirilmişti, "İZODER TS825" adıyla bilinen bu yazılım, gerek yeni gerekse mevcut binaların yalıtım projelerini hazırlayan tasarımcıların büyük bir bölümü tarafından kullanılmakta ve piyasada genel kabul görmüş bir yazılım olma özelliğini taşıyordu. Bunun yanında, proje onayı ve/veya imar izni verecek makamlar tarafından da aranan, sonuçlarına itibar edilen bir yazılım olan TS825 yazılımının yenilenmesi amacıyla İZODER tarafından, İstanbul Kalkınma Ajansı 2012 yılı Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında yayınlanan çağrılara, yeni bir yazılım geliştirilmesi amacıyla teklif verilmiş ve desteklenmesi kabul edilmişti. Eylül 2013 başından itibaren başlayıp dokuz ay boyunca devam eden proje, Mayıs 2014 sonunda tamamlanarak yeni TS825 yazılımı yeni haliyle kullanıma hazır duruma getirildi.

Yeni yazılım ile, bina performansını yalnızca ısıtma enerjisi açısından değil ayni zamanda soğutma enerji ihtiyacı ve tesisat yalıtımının etkilerini de hesaba katarak analiz yapabilen daha gelişmiş ve kullanışlı bir versiyon hazırlandı. Ayrıca, yeni yazılım, yenilenebilir eneji sistemleri ilavesi durumunda binanın enerji bilançosuna katkısı da hesaplanabilme özelliği taşıyor.

Yeni yazılımın kullanıma sunulmasıyla gerek sektörel gerekse ülke bazında pek çok faydanın sağlanabileceği belirtiliyor. Bunlar:

Ülkemizdeki enerji tüketiminde önemli bir paya sahip olan binaların ısıtılmasında kullanılan enerji miktarlarını sınırlayarak enerji tasarrufu sağlamak.

Enerji ihtiyacının hesaplanması sırasında kullanılacak standart hesap metodunu ve izin verilen limit enerji ihtiyacı değerlerini belirlemek.

Enerji verimli konfor şartları yüksek binalar üretilmesini sağlamak.

Enerji verimliliği tedbirleri sayesinde CO2 salımında sağlanacak azalmanın belirlenebilmesi dolayısıyla çevre katkısının tahmin edilebilmesi.

Yazılımın en kısa zamanda sektörün hizmetine ücretsiz olarak sunulması amaçlanıyor. Kullanıcılar İzoder web sitesinden yazılımın yeni versiyonuna çok yakında ulaşabilecekler.

PROJE GÖRSELLERİ