İKLİM ŞURASI SONUÇ BİLDİRGESİ YAYIMLANDI

İklim Şurası Sonuç Bildirgesi Yayımlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Şubat ayında Konya'da düzenlenen, İZODER'in de katılım sağladığı İklim Şurası'nda, 3 ay süren yoğun çalışmalar sonucu iklim değişikliğiyle mücadelede 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda 217 yeni karar açıklandı. İklim Uyumlu Şehirler, İklim Dostu Tarım, Kuraklık Eylem Planı, Çevreci ve Temiz Ulaşım Ağı, Yeşil Enerji, Yeşil Ekonomi ve İklim Eğitimi olmak üzere 7 farklı alanda Türkiye'nin yeni yol haritası belirlendi. Kararların 76'sını ulaştırma, sanayi, tarım, yutak alanlar, atıkların azaltılması, 34'ünü bilim ve teknoloji, 21'ini yeşil finansman ve karbon fiyatlama, 20'sini iklim değişikliğine uyum, 24'ünü yerel yönetimler, 42'sini de sağlık, eğitim, adil geçiş, iklim adaleti ve iklim göçü başlıkları oluşturdu. Alınan bu kararlar, Türkiye'nin iklim değişikliği konusundaki taahhütlerini hukuki zeminde güçlendirecek "İklim Kanunu"nun hazırlanmasında da önemli bir referans kaynağı olma özelliği taşıyor.

Sonuç bildirgesine ulaşmak için : https://iklimsurasi.gov.tr/public/images/sonucbildirgesi.pdf