GENEL BİLGİ ALMAK İSTİYORUM

Genel Bilgi Almak İstiyorum

TESİSAT YALITIMI NEDİR?

Tesisat yalıtımı denince aklımıza gelen içinden akışkan geçen borular, vanalar, havalandırma amaçlı kullanılan kanallar, radyatörler, kazan daireleri, hidrofor, soğutma üniteleri, kombi-boyler vb. cihazlarda ısı, ses, yangın yalıtımı yapılmasıdır.

Tesisat Yalıtımı Bilgilendirme Kitapçığını indirmek için tıklayın!


 
 • Tesisat Yalıtımının Uygulandığı Yerler

  Tesisat yalıtımı;

  - Tüm dikey ve yatay tesisat borularında, ısıtma ve soğutma yapılan havalandırma kanallarında, vanalarda, radyatör arkasında uygulanır.
  - Binaların kazan daireleri ve hidroforlarda, kombi-boyler vb. ekipmanlarda ısı kaybını engellemeye yönelik ısı yalıtımı yapılır.
  - Soğutma ünitelerinde, split klima ve klima santrallerinde ısı kazanımını ve yoğuşmayı engellemeye yönelik ısı yalıtımı yapılır.
  - Havalandırma kanallarının içinde özellikle menfez çıkışlarından gelen sesin azaltılması için ses yalıtımı yapılır.
  - Boru, hidrofor, brülör ve kazanlarda oluşan gürültü ve titreşimi engellemeye yönelik ses yalıtımı yapılır. Titreşim yayan cihazların zeminle temas ettiği noktalarda uygulanır.
  - Genellikle yangın kaçış koridorlarını besleyen havalandırma kanallarında ve yatay-dikey geçişlerin olduğu şaftlarda (elektrik kabloları, borular, kanallar) yangını önleme amaçlı olarak uygulanır.
  - Kazan dairelerinde iş güvenliği ve yangın riski açısından yüzey sıcaklığı yüksek olan ekipmanların (vana, kazan, flanş) dış yüzeylerinde yangın yalıtımı amaçlı uygulanır.
  - Bacalar, ısı kaybı ve yoğuşmaya karşı yalıtılır.

 • Tesisat Yalıtımı Nasıl Yapılır?

  Tesisat yalıtımı genel olarak kendinden yalıtımlı boru veya havalandırma kanalları kullanılarak, tesisat üzerine üzerine sonradan malzemelerin kaplanması ile yapılır.

  Tesisatta ısı geçişine karşı yüksek direnç gösteren cam yünü, taş yünü, kauçuk köpüğü, polietilen, vana ceketi gibi malzemeler uygulanır. Uygulama yapılırken ısı köprüsü oluşturmayacak ve süreklilik sağlanacak şekilde yalıtım yapılması esastır.

 • Tesisat Yalıtımı İle İlgili Yasal Düzenlemeler

  05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'nin 11. maddesi uyarınca; binaların ısıtma, soğutma, havalandırma ve klima gibi enerji kullanımını etkileyen tesisatlarında kullanılan borular, kollektörler ve bağlantı malzemeleri, vanalar, havalandırma ve iklimlendirme kanalları, sıhhi sıcak su üreticileri ve depolama üniteleri, yakıt depoları ve diğer mekanik tesisat ekipmanları, ısı köprüsüne yol açmayacak şekilde ve yüzey sıcaklığı ile iç ortam sıcaklığı arasında 5°C'den fazla fark ve yüzeyde yoğuşma olmayacak şekilde yalıtılması gereklidir.

  Aynı yönetmelikte ayrıca şartlandırılan mekanların içerisinde yer alan kanalların, ısıl direnci 0,6 m2K/W'dan küçük olmayacak şekilde, diğer mekanlarda yer alan ve yalıtılması gereken kanalların ısıl direnci 1,2 m2K/W'dan küçük olmayacak şekilde yalıtılması ön görülmektedir.

  Yönetmelikte ayrıca; boruların ve klima kanallarının askıya alınmaları ile kalıcı veya sabit mesnetle desteklemelerinde ısı kayıplarının ve ısı köprülerinin oluşmasına izin verilmemesi gerektiği ifade edilmektedir.

  9 Eylül 2009 tarih ve 27344 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 26'ncı maddesi uyarınca su, elektrik, ısıtma ve havalandırma tesisatı ile benzeri tesisatların döşemeden geçmesi hâlinde, tesisat çevresi, açıklık kalmayacak şekilde en az döşeme yangın dayanım süresi kadar, yangın ve duman geçişine karşı yalıtılması gereklidir.

  Binalarda Enerji Kimlik Belgesi uygulamasına geçilmiştir.

  Yeni yapılacak binalarda ve 2017 yılına kadar tüm mevcut bina stoğunda; binaların görünür yerlerinde tüketilen enerji miktarını ve küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden olan sera gazı salımı miktarını gösteren Enerji Kimlik Belgeleri'nin asılması zorunludur. Bu belge sayesinde satın alacağınız veya kiralayacağınız binaların enerji verimliliğine bağlı olarak yakıt ve elektrik faturaları ile çevreye olan etkilerini görebilirsiniz.

 • Tesisat Yalıtımının Ülkemizde Faydaları

  Ülkemiz, belirli enerji kaynakları açısından önemli bir potansiyele sahip olmakla birlikte, enerji üretimi açısından yeterli seviyede değildir. Türkiye, bugün ihtiyacı olan enerjinin yaklaşık %75’ini ithal etmektedir. Hesaplamalar, tüm konutların standart ve yönetmeliklere uygun olarak yalıtılması durumunda, ülkemizin yılda yaklaşık 10 milyar TL tasarruf yapılabileceğini göstermiştir. Bu çerçevede, enerjide dışa bağımlılığımızın azalması, ekonominin canlanması, istihdamın artması, üretim ve uygulama ile birlikte artacak vergi gelirleri önemli faydalar arasındadır.

  Binaların daha az yakıtla ısıtılmasını ve soğutulmasını sağlayacağından, atmosfere yayılan karbondioksit (CO2), kükürtdioksit (SO2) gibi sera gazları azalır. Böylece atmosferde oluşan sera etkisi, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunulur.

  Tesisatlarındaki ses yalıtımı problemi çözülmüş konutlarda yaşayan insanların konfor seviyesi yükselerek daha huzurlu yaşaması sağlanır.

  Tesisatlarındaki yangın yalıtımı problemi çözülmüş konutlarda yaşayan insanların can ve mal kaybı azaltılır.