YALITIM KREDİSİ

Yalıtım Kredisi Binalarda Isı Yalıtımı İçin 0,99 Faiz 60 Ay Vadeli Krediden Nasıl Yararlanabilirsin?

Yalıtım Kredisi
Yalıtım Kredisi

Yalıtım Kredisi

Konutlarda Isı Yalıtımı Neden Önemlidir?

 

Yalıtım Kredisi Nedir?

  • Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı liderliğinde İZODER'in desteği ile oluşturulan,
  • Halkımızın ısı yalıtım ile sağlayacağı enerji tasarrufuyla kredi taksitlerinin büyük bir kısmını veya tamamını ödeyebildiği,
  • Düşük faizli (%0,99), 60 aya kadar vade seçenekleri sunan ve hane başına 50.000 TL üst limitli bir finansman çözümüdür.

Yalıtım Kredisi Hangi Bankalardan Alınır?

Yalıtım Kredisi, sadece kamu bankaları tarafından sunulan bir hizmettir. Aşağıda yer alan logolara tıklayarak ilgili bankanın yalıtım kredisi ile ilgili resmi web sayfasına ulaşabilirsiniz.

Vakıfbank Ziraat Bankası Halkbank Ziraat Katılım

Yalıtım Kredisine Neden İhtiyaç Duyuldu?

Ülkemizde enerji tüketimi her geçen yıl artıyor. Enerji ihtiyacımızın yaklaşık %70'ini yurt dışından temin ediyoruz. TÜİK ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre Türkiye'de 2021 yılında enerji ithalatına 50,7 milyar $ harcandı. 2022 yılında enerji ithalatının 100 Milyar $'ı aşması bekleniyor.

Toplam enerji tüketimimizin yaklaşık 3'te 1'i içerisinde yaşadığımız binalarımızda gerçekleşiyor. Konutlarımızda enerjinin çok büyük bir kısmı ısıtma ve soğutma amacıyla tüketiliyor. Ülkemizde doğalgaz hem alan ısıtmasında hem de çevrim santralleri vasıtasıyla elektrik üretiminde kullanılmaktadır. Türkiye'nin 81 ilinde doğalgaz kullanım imkânı bulunmakta olup dağıtım şirketleri tarafından doğal gaz ulaştırılan nüfus 67,9 milyonu geçmiştir. Ülkemizde üretilen elektriğin yaklaşık 3'te 1'i doğalgaz çevrim santrallerinden elde edilmektedir. Buna karşılık; doğal gazın ithal bir enerji kaynağı olup, %99'dan fazlası yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışından temin ediliyor. Özetle enerjide dışa bağımlıyız.

Enerji kaynaklarına sahip olan ülkelerdeki politik istikrarsızlar, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, pandemi gibi nedenler hem enerji arzında problemlere hem de enerji fiyatlarının artmasına neden oluyor. Enerji fiyatlarındaki artışlar yalıtımsız binalarda yaşayan halkımızın yüksek faturalar ile karşılaşmasına neden oluyor. Artık yakıt ve elektrik faturaları ceplerimizi yakıyor. Binalarda ısıtma ve soğutma amaçlı enerji ihtiyacını azaltmanın en etkili yolu "Isı Yalıtımı"dır.

Yalıtım Kredisi; halkımızın ısı yalıtım ile sağlayacağı enerji tasarrufuyla kredii taksitlerinin büyük bir kısmını veya tamamını ödeyebildiği, düşük faizli (%0,99), 60 ay'a kadar vade seçenekleri sunan ve hane başına 50.000TL üst limitli bir finansman çözümüdür.

Sağlanan bu finansman çözümü ile mevcut binalarımızın ısı yalıtımıyla enerji verimli ve çevreye duyarlı, sağlıklı ve konforlu hale getirilebilmesi ve makro düzeyde enerjide dışa bağımlılığının azaltılması hedeflenmiştir.

Yalıtım Kredisi'nin Diğer Kredilerden Farkı Nedir?

Yalıtım Kredisi ile yapılan yalıtım uygulamaları neticesinde ısıtma ve soğutma amaçlı yakıt tüketimleri azalacaktır. Yalıtım Kredisi, halkımızın ısı yalıtım ile yakıt faturalarından sağlayanacakları tasarruf ile kredi taksitlerinin büyük bir kısmının veya tamamını ödeyebildikleri hatta orta vadede kullanıcısına kazanç sağlayan akıllı bir kredidir.

Yapılan hesaplamalar; enerji fiyatlarının son 10 yılın ortalaması kadar artması durumunda 2 ila 3 yıldan itibaren sağlanan yakıt tasarufunun kredi taksitlerinden fazla olacağını ortaya koymaktadır.

Kredi Taksitinizi ve Yakıt Tasarrufunuzu Hesaplayın

Hangi Yalıtım Uygulamaları için Kredi Alınabilir?

Enerji Kimlik Sınıfı C olmak kaydıyla mevzuata uygun kalınlıklarda; Camyünü, Taşyünü, EPS ve XPS gibi ısı yalıtım malzemeleri ile yapılan; Mantolama (Duvarların dışardan yalıtımı) uygulamaları; Teras (Düz) çatı uygulamaları; Kiremit (Eğimli) çatılarda çatı döşemesi ve mertek seviyesindeki uygulamalar; Garaj, depo gibi kullanılmayan bölümlere bakan tavan ve duvarlarda yapılan uygulamalar, Isı ve/veya güneş kontrol kaplamalı yalıtım camı ve yalıtımlı doğrama kullanarak pencerelerde yapılan çift camlı veya üç camlı uygulamalar,

Yalıtım Kredisi ile finanse edilebilir.

Uygulamalarda kullanılacak ısı yalıtım malzemelerini üreten İZODER üyesi seçkin üreticilere ulaşmak için tıklayın.

Yalıtım Kredisinin onaylanabilmesi için uygulama sonrası en az C sınıfı olan Enerji Kimlik Belgesinin bankaya ibraz edilmesi gereklidir. Enerji Kimlik Belgesinin asgaride C sınıfı şartlarını sağlaması, ancak yalıtım kalınlıklarının yasal mevzuata uygun olması ile sağlanabilir. Size sunulan teklifteki yalıtım kalınlığının uygunluğunu aşağıdaki hesaplama aracıyla kontrol edebilirsiniz. Yalıtım kalınlığınız yetersiz ise size sunulan teklifin güncellenmesini talep edin.

Yalıtım Kredisi'nin İşleyişi

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Konutlarda Düşük Faizli Isı Yalıtım Kredisi Kullanım Kılavuzu yayımlanmış ve kredinin işleyişi kamu oyu ile paylaşılmılştır.

1. Adım: Isı yalıtımı kararı alınır
Kat malikleri kurulu tarafından ısı yalıtımı yapılmasına dair karar alınır. Kat Mülkiyeti Kanuna göre, kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.

Karar metni örneğine ulaşmak için tıklayın.

2. Adım: Şartname hazırlanır
Alınan kurul kararı doğrultusunda yönetici, yönetim kurulu veya ısı yalıtımı komisyonu ısı yalıtım teknik şartnamesi hazırlar. İZODER teknik şartnamelerinden yararlanıp, ilgili bölümleri olduğu gibi kullanabilirsiniz.

İZODER tarafından hazırlanan teknik şartnamelere ulaşmak için ilgili başlıklara tıklayın:

ŞARTNAMELER
İZODER Mantolama Şartnamesi
İZODER Ters Teras Çatı Şartnamesi
İZODER Geleneksel Teras Çatı Şartnamesi
İZODER Çatı Arası Kullanılmayan Eğik Çatı Şartnamesi
İZODER Çatı Arası Kullanılan Eğik Çatı Şartnamesi

3. Adım: Yüklenici firma seçilir
Teknik şartnameye uygun olarak yüklenici firma adaylarından teklifler toplanır. Sağlıklı sonuçların elde edilebilmesi için konusunda uzman uygulayıcı firmalardan hizmet alınması gereklidir. İZODER tarafından Türkiye sathında oluşturulan uygulayıcı havuzundan uygulama yapan firmalara ulaşabilir ve kendilerinden teklif talep edebilirsiniz.

Yönetici veya yönetim kurulu tarafından gelen teklifler incelenir ve kat malikleri adına uygun firma seçilir.

4. Adım: Seçilen firma ile Isı Yalıtımı Uygulaması Hizmet Sözleşmesi imzalanır
Konutlarda Düşük Faizli Isı Yalıtım Kredisi Kullanım Kılavuzu'nda yer alan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ekinde yer alan Isı Yalıtımı Uygulaması Hizmet Sözleşmesi örneği esas alınarak bir sözleşme hazırlanır.

Konutlarda Düşük Faizli Isı Yalıtım Kredisi Kullanım Kılavuzu'nun Ek1'de verilen örnek sözleşmeye ulaşmak için tıklayın.

Sözleşme imzalanıp bankaya ibraz edilmeden önce yüklenici tarafından hazırlanan ısı yalıtım projesi ve sözleşme arzu edilmesi halinde İZODER'e kontrol ettirilir. İZODER tarafından projenin teknik yasal mevzuata uygunluğu değerlendirilir ve tespit edilmesi halinde eksiklikler yada tavsiyeler bina yönetimine iletilir.

Yüklenici firma;

İZODER projenin;

  • Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği,
  • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,
  • Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'ne göre uygunluğunu değerlendirir ve yorum ve varsa önerilerini taraflar ile paylaşır.

Tüm kontrol süreçlerinin ardından Isı Yalıtımı Hizmet Sözleşmesi taraflarca imzalanır.

5. Adım: Yönetim Fenni Mesul atanır ve idareden (belediyeden) izin alınır
Bina yönetimi, hazırlanan uygulama projesinin teknik mevzuata uygun şekilde hayata geçirilmesi için apartman yönetimi adına denetim yapan bir Fenni Mesul'den hizmet alır.

Fenni Mesul, yapılan uygulamanın standartlara göre hazırlanan projeye, sözleşmeye ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa edilmesini denetlemekle görevlidir.

Fenni mesul taahhütnamesi ve uygulama projesi ile idareden izin alınır.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 59.uncu maddesi uyarınca; taşıyıcı sistemi etkilememek ve 634 sayılı Kanun uyarınca muvafakat alınmak kaydıyla; binalarda enerji kimlik belgesi sınıfı en az "C" olacak şekilde mesleki yeterlilik sertifikalı uygulayıcılar tarafından yapılacak ısı yalıtımı uygulamaları ile binanın kendi ihtiyacı için yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri ruhsata tabi değildir. Bunlara ait uygulama projelerinin hazırlanması ve fenni mesuliyetin üstlenildiğine dair taahhütname ile birlikte ilgili idareye sunulması, binanın projesindeki mimari görünüşlere bağlı kalınması ve idaresinden izin alınması zorunludur.

6. Adım: Bankaya başvurulur ve bankanın onayı sonrası ilk ödeme yükleniciye yapılır
Kredi kullanmak isteyen konut sahipleri, bankaya apartman yönetimi ve firma arasında imzalanan sözleşme ile apartman yönetimi tarafından hazırlanan onaylı kat malikleri listesini ibraz ederek başvuru yaparlar.

Banka tarafından gerekli kontroller yapılarak başvuru yapılan kredi miktarının %60'ı, krediye başvuran konut sahibinin veya apartman yönetiminin hesabına uygulayıcı firmaya ödenmek üzere bloke koyularak yatırılır.

Kredi kullanmayan konut sahiplerinin paylarına düşen %60'lık kısım apartman yönetimi tarafından yükleniciye ödenir. İlk ödemeye esas %60 oranı sözleşmede değiştirilebilir ama bu oran %70'ten fazla olamaz, ayrıca bu orana karşılık gelen ödeme hakediş usulü ile taksitler halinde ödenebileceği gibi tek seferde de ödenebilir. Bu konuda sorumluluk apartman yönetimine aittir.

7. Adım: Yüklenici tarafından uygulamanın projeye uygun olarak tamamlanması ve son ödemenin banka tarafından gerçekleşmesi
Apartman yönetimi adına fenni mesul işi kontrol eder ve uygulama sonrası yetkili kurumlarca düzenlenen Enerji Kimlik Belgesi apartıman yönetimine teslim edilir.

Apartman yönetimi en az C sınıfı enerji kimlik belgesi düzenlenmesini müteakip kredi başvurusu yapılan bankaya bildirimde bulunur. Banka, kendisine sunulan en az C sınıfı EKB'nin doğruluğunu https://beptr.csb.gov.tr/bep-web/#/ web adresinden Ulusal Adres Veri Tabanı Numarası (UAVT) veya EKB Sertifika Numarası ile kontrol eder.

EKB'nin doğruluğu teyit edildikten sonra Banka tarafından kalan %40'lık ödeme yükleniciye veya yükleniciye ödenmek üzere apartman yönetimine yapılması ile süreç tamamlanır.

Binalarda Isı Yalıtımı İçin 0,99 Faiz 60 Ay Vadeli Krediden Nasıl Yararlanabilirsin?

İZODER Uyarıyor! Enerji Kimlik Belgesinde C'yi değil B'yi hedefleyin daha fazla kazanın

Yalıtım uygulamalarına yapacağınız küçük dokunuşlarla daha fazla verimlilik ve daha fazla tasarruf elde etmeniz mümkün. Daha kalın yalıtım malzemesi kullanılması, pencerelerde iki cam arasındaki ara boşluğun arttırılması gibi performansı iyileştirecek küçük değişiklikler, toplam uygulama maliyetinde bir miktar artışa sebep olsa da ciddi miktarda tasarruf sağlarlar. Genel olarak uygulamalarda yalıtım malzemesinin veya yalıtım camının maliyetinin dışında;

  • İskele kurulumu, elektrik, su gibi alt yapı maliyetleri,
  • Yapıştırıcı, sıva, dübel, file, profil, doğrama vb yardımcı malzeme maliyetleri,
  • Boya, dış cephe kaplaması, alçı levha gibi iç yüzey kaplamaları, şap gibi tamamlayıcı malzeme maliyetleri ve
  • İşçilik maliyetleri

oluşur. Isı yalıtım malzemesinin performansı – ki literatürde ısıl direnç olarak tanımlanır- kalınlıkla doğru orantılı artarken toplam maliyetteki artış çok daha düşüktür. Benzer şekilde daha nitelikli cam kullanımı veya ara boşluk genişliğinin arttırılmasının toplam maliyete getirdiği yük sağlanan verimliliğin yanında oldukça düşüktür. Fiyat artışı ile performans artışı arasındaki bu fark, maliyet etkinlik veya yaşam döngüsü analizlerinde ısı yalıtımının öne çıkmasını sağlamaktadır.

Yalıtım kalınlıklarının, mevzuatta tanımlanan asgari kalınların ötesine geçerek daha kalın kullanılması, kaplamalı yalıtım camı içeren pencerelerdeki ara boşluğun arttırılması durumunda; doğalgaz ödemelerinizden daha fazla tasarruf sağlar, kredinin vadesinin dolduktan sonra daha fazla kazanmaya devam edersiniz.

Buradan hareketle; mevzuatın talep ettiği kalınlıkların ötesine geçerek mevcut bina stoğumuzun enerji verimli ve çevreye duyarlı hale getirilmesi için oldukça cazip imkanlarla halkımızın kullanımına sunulan Yalıtım Kredisi fırsatı kaçırılmamalıdır.

Daha iyisi mümkün; YALITIM KARLI YATIRIMDIR. Yalıtım Geleceğe Yatırımdır.

Yalıtım Kalınlık Hesaplama

Yalıtım Kredisi ile Ülkemizin Kazancı Ne Olacak?

İZODER'in kontrol ettiği Türkiye'de gerçekleştirilen 4000'in üzerindeki projeden elde edilen ortalama veriler esas alındığında; "Yalıtım Kredisi" ile 5 yıl boyunca her yıl 300.000 konutun yalıtılması hedefinin gerçekleştirilmesi durumunda sağlanacak olan yıllık doğalgaz tasarrufunun 375,5 milyon m3 olması beklenmektedir. EPİAŞ tarafından açıklanan spot doğal gaz piyasası verileri esas alındığında 5 yıllık periyotta tasarruf edilen bu doğalgazın ülkemize ortalama yıllık maliyeti ise yaklaşık 5 milyar 934 milyon TL mertebelerindedir.

5 yıllık Kampanya süresincesince gerçekleştirilecek yalıtım uygulamalarıyla 5,6 milyar m3 doğalgaz tasarrufu sağlanacaktır. Tasarruf edilen doğalgaz; 82,5 milyar TL değerindedir.

Yalıtım Kampanyası çerçevesinde elde edilen doğalgaz tasarrufu toplam 4.646.670 TEP'dir. Elde edilen bu tasarruf 2020 yılı Konut sektörünün toplam tüketiminin %18'ine karşılık gelmektedir.

Doğalgaz kullanımının azalmasına bağlı olarak sera gazılarında 13.5 Milyon ton CO2 salımının önüne geçilmiş olacaktır. Sera gazı salımlarında elde edilen azaltım; yaklaşık 125 bin adet ağaçtan oluşan 50.000 dönüm orman alanının 5 yıl boyunca yuttuğu CO2 miktarına eş değerdir.

Kampaya ile oluşacak iş hacmi/yaratılan ekonomiye bağlı Yalıtım sektörünün ekosistemindeki üretim, uygulama, nakliye, satış, dağıtım vb. dahil 50.000 kişi'nin kampaya süresince istihdam edilmesi söz konusu olacaktır.

Kaplamalı camlar dahil olmak üzere kullanılacak yalıtım malzemelerinin ve yapıştırıcı, sıva, alçı levha gibi yardımcı malzemelerin tamamının Türkiye'de üretildiği düşünülürse bu kampanya ile 5 yıllık 50 ila 75 Milyar TL ila tutarında yatırım desteklenecektir.

Kampanya ile Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri tarafından 150.000 adet enerji kimlik belgesi düzenlenecektir.

Yalıtım Kredisi İZODER Televizyon ve Basın YansımalarıDESTEKLEYEN ÜYELERİMİZ

American Siding
Atermit
Bonus Yalıtım
Baumit
Dalmaçyalı
Fawori
İZOCAM
KALEKİM
KNAUF INSULATION
MEGA INSULATION
ŞİŞECAM
WEBER