HBCD PROJESİ “MEVZUAT VE DÜZENLEMELER TEKNİK ÇALIŞTAYI” YAPILDI

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İZODER ve EPSDER iş birliğinde yürütülen “Türkiye’de EPS ve XPS Köpüğü Endüstrilerinde Çevresel Performansın Artırılması Projesi” (HBCD) Birinci Teknik Çalıştay toplantısı “Mevzuat ve Düzenlemeler “ başlığı ile 17 Ocak günü Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Otel’de gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB), Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanı Nihat Yaman; EPS Sanayi Derneği - EPSDER Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Ateş;  Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği - İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu tarafından yapıldı.

 

 

Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanı Nihat Yaman, konuşmasında kimyasalların yan etkilerini asgariye indirirken, insani ve ekonomik faydalarını muhafaza etmek gerektiğini ifade etti. Küresel iş birlikleri ile kimyasalların insan sağlığı ve doğa üzerinde olan baskısının azaltılmasının mümkün olduğunu belirten Yaman, Türkiye’nin küresel sözleşmeler yolu ile bu alada üstüne düşen sorumluluğu yerine getirdiğini, Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) tarafından uygulanan ve ÇŞİDB yürütülen HBCD Projesi’nin bu noktada önemli olduğunu söyledi.

EPSDER Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Ateş, Türkiye’nin taraf olduğu Stockholm Sözleşmesi çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Türkiye’de özel sektörün gerekli desteği almasını sağlayan projenin önemine değindi. Ülkemizde ve dünyada yaşanan iklim değişikliği etkilerinin en aza indirilmesi noktasında tüm kesimlere görevler düştüğünü vurguladı.

 

İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İZODER’in, yalıtım sektörüne ilişkin olarak ortak yaptığı çalışmalarınsektörün gelişimdeki önemine değindi.  Eruslu, sektörle kamu arasında köprü vazifesi görme potansiyeline sahip HBCD Projesini önemsediklerini belirtti.

 

Özel sektörden ve kamu kuruluşlarından ilgili temsilcilerin katılımları ile gerçekleşen çalıştayda alanında uzman konuşmacılar katılımcıları bilgilendirdi. Teknik çalıştayın ilk oturumunda “Uluslararası Düzenlemeler” başlığı ele alındı. “Stockholm Sözleşmesi Kapsamında Hükümler ve Yükümlülükler” konusunda ÇŞİDB Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı’ndan Pınar Saylam; “Stockholm Sözleşmesi Kapsamında Kimyasallar” başlığında Proje Uluslararası Teknik Danışmanı Richard Joseph Cooke ve “Toplumsal Cinsiyet” hakkında Esra Demirkol Colosio katılımcılara bilgi verdi.

 “HBCD Projesi” başlıklı ikinci oturumda Proje Koordinatörü Burak Erten Şahin “Türkiye’de Genleştirilmiş ve Sıkıştırılmış Polistren Köpük Endüstrilerinde Çevresel Performansın Artırılması Projesi Güncel Durum”; Proje Uluslararası Teknik Danışmanı Dr. Roland Weber “Köpük Sektörünün Çevresel Performansının Artırılması: Çin'de Hekzabromosiklododekanın Aşamalı Olarak Kaldırılması ve Yönetimi Projesi”; ETİMADEN’den Ebru Karaçay “Alternatif Bor Bileşiklerine İlişkin Yürütülen Çalışmalar”;  TENMAK’tanNasibe ARSLAN da “Çevre Dostu Alev Geciktirici Olarak Borlu Bileşiklerin Kullanım Potansiyeli“ konusunda  bilgi paylaşımı sağladı.

 

“Ulusal Düzenlemelerine İlişkin Genel Bilgilendirme” başlıklı üçüncü oturumda “Yapı Malzemelerine İlişkin Piyasa Denetimi ve Gözetimi Hakkında Genel Bilgilendirme” konusunda ÇŞİDB Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden Tamer Erakman; “Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Kapsamında Kimyasallar” başlığında Ticaret Bakanlığından Huriye Karabacak; “Atık Yönetimi Yönetmeliği” hakkında ÇŞİDB Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığından Mehmet Aka; “Karbon Ayak İzi - Sınırda Karbon Düzenlemesi Temel Bileşenleri” konusunda  ÇŞİDB İklim Değişikliği Başkanlığı, Karbon Fiyatlandırma Dairesi Başkanlığından Mustafa Kemal Arsunar katılımcılara bilgi aktardı.

 

Sunumları aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz: