4. YAPI FİZİĞİ VE ÇEVRE KONTROLÜ KONGRESİ, AKADEMİSYEN VE SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİ BİR ARAYA GETİRDİ

4. Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi; İZODER, İTÜ Mimarlık Fakültesi ve Yapı Fiziği Derneği iş birliği ile “İklimle Uyumlu, Yaşanabilir Yapma Çevre Tasarımı, Dijitalleşme ve Güncel Yaklaşımlar” teması ile 2 – 3 Mayıs tarihlerinde İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışla Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Akademisyen, öğrenci ve sektör temsilcilerinin bir araya geldiği kongrenin açılış konuşmaları İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Küçükmehmetoğlu, Yapı Fiziği Derneği Başkanı Prof. Dr. Gül Koçlar Oral, Öğrt. Üyesi Prof. Dr. M. Şener Küçükdoğu ve İZODER Yön. Kurl. Bşk. Yrd. Ertuğrul Şen tarafından yapıldı. 12 oturumda 55 bildirinin sunulduğu kongreye İZODER üyelerinden BETEK Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. ve MEGA Yalıtım Üretim Paz. Dış Tic. A.Ş. sponsor olarak destek verdi.

Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi’nin amacının; kongre konuları kapsamında farkındalık yaratarak araştırma, tasarım, uygulama, üretim gibi farklı alanlarda çalışanları bir araya getirmek ve disiplinlerarası çözüm önerilerini tartışmak, genç araştırmacıların çalışmalarının sunulmasını sağlayarak yeni gelişmeleri ortaya koymak, karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımını sağlamak olduğunu belirten Fiziği Derneği Başkanı  Prof. Dr. Gül Koçlar Oral konuşmasında şunları söyledi: “Dünya genelinde nüfus artışı ve yaşam standartlarının yükselmesine dayalı olarak enerji tüketimi ve enerji tüketimine bağlı CO2 salım düzeyinin artması nedeni ile gerek yerel gerekse global ölçekte hızla artan iklim değişikliği, gündemdeki en ciddi sorunlar arasında yer almaktadır.  Günümüz ve gelecek nesillerin yaşam kalitesi, yaşanılan iklim değişikliğine dayalı olarak önemli bir tehdit altındadır. Diğer taraftan, teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişmekte bu durum insanlık için değişimi zorunlu kılmaktadır. Dinamik ortamlarda ve değişen çevre şartlarında toplumların, her geçen gün bir önceki günden daha iyi olmaları, güncel ve teknolojik gelişmelerle barışık bir şekilde sınırlı kaynakları en verimli şekilde kullanabilmeleri için sistematik olarak kendilerini yenilemeleri ve değişim sürecini yönetmeleri kaçınılmaz görünmektedir. Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik teknolojiler geliştirilirken, enerjinin etkin kullanımını sağlayarak, enerji tüketimini azaltacak yöntemler tartışılmaktadır. Yalıtım, enerji etkinliği kavramına bağlı olarak geliştirilen yaklaşımlar ve mevzuatın önemli dayanağı olmaktadır. Bu açıdan yalıtım sektörü, ülkemizde değer taşıyan sektörlerden biridir. Yalıtım sektörü firmaları, paydaşları ile bilimsel çözümler de üretebilen büyük bir sektördür.

Gerek bilimsel alandaki gelişmeler gerekse sektördeki gelişmeleri takip etmek ve geleceğe yönelik stratejiler belirlemek son derece önemli. Güncel ve önemli konularını tartışarak, geleceğimizi şekillendirmek, üniversite, sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşları ve paydaşları ile iş birliği yapmak ve ortak çözümler geliştirmek için kongremiz bir köprü vazifesi görmektedir. Bu kapsamda kongrede sunulan bildiriler ve tartışmalar ile konu alanında çözümler geliştirmeye büyük bir katkı sağlayacaktır.

Kongrenin amacına ulaşabilmesi için büyük bir özveri ile çalışan başta kongre sekreteryası olmak üzere düzenleme kurulu üyelerine, katılımcılara, konuşmacılara, oturum başkanlarına, bilim kurulu üyelerine; İZODER’e ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum.”

İZODER Yön. Kurl. Bşk. Yrd. Ertuğrul Şen konuşmasında İZODER ve İTÜ Mimarlık Fakültesi Fiziksel Çevre Kontrolü Birimi iş birliği ile Sürdürülebilir Çevre için Enerji Denetimi - Yalıtım Kongresi ve Sergisi’ni 2004 yılında düzenleyip bugünlerin temelini atmaktan dolayı memnuniyetini dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:  “Yapı fiziği, içinde yaşadığımız binaların ekonomisinden, sağlıklı ve güvenli olmasına, konforuna kadar, çevresel etkileri olan bir bilim dalı. Ama günümüzdeki inşaat sistemimiz içerisinde hala sadece maliyet artırıcı bir unsur olarak görülmektedir. Bu tür kongrelerin çıktılarından artık inşaat sektörümüz faydalanmalı, teoride kalmamalıdır. 4. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kotrolü Kongresi’nin ülkemize ve sektörümüze yararlı olmasını temenni ediyor, emeği geçenleri kutluyorum."

Kongrede İZODER tarafından, İZODER Genel Sekreteri Timur Diz, Teknik İşler ve Eğitim Uzmanları Yiğit Kaan Aktaş ve Beyza Tanyol tarafından hazırlanan “Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Binalarda Enerji Verimliliği Stratejileri”, “Dış Cephe Isı Yalıtımında Dübellemenin Yapı Statiğine Etkisi” ve “Dış Cephelerde Yangın Güvenliği” başlıklarında üç bildiri sunuldu.

4. Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi sonunda etkinliğe sponsor olarak destek veren BETEK Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. adına plaketi Marka Sorumlusu Yüksel Şafak Sönmez’e ve MEGA Yalıtım Üretim Paz. Dış Tic. A.Ş. adına Satış Pazarlama Direktörü İsmail Helvacıoğlu’na plaket takdim edildi.