İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ İŞ ETİK KODLARI KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI

ISKAV tarafından temelleri atılan ve sektörümüzün çatı örgütü İZODER'in yanı sıra DOSİDER, ESSİAD, İSKİD, MTMD, POMSAD, TTMD, SOSİAD tarafından desteklenen; toplumsal fayda doğrultusunda sürdürülebilir bir iş hayatı için etik değerlere uygun davranış biçimi ile Türkiye iklimlendirme sektörünün ve şirketlerinin değerinin arttırılması hedefiyle hayata geçirilmiş olan Sektörel İş Etik Kodları Kitapçığı yayımlanmıştır. 4 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen lansman toplantısında derneğimiz adına görüşlerini aktaran İZODER Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şen, sektörel etik iş kodları ile ilgili çalışmaya İZODER'in de Genel Sekreter Timur Diz'in katkı ve katılımıyla destek verildiğini, iş etik kodlarının iklimlendirme sektörüne katkı sağlayacağına inandığını ifade etti. Bir İZODER kuruluşu olan TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş'nin de imzaladığı İş Etik İlkeleri Kapsamında İklimlendirme Sektörünün Uyması Beklenen Genel İlkeler aşağıda listelenmiştir:

 • Dürüstlük
 • Güvenilirlik
 • Sözünü Tutmak
 • Sadakat
 • Adil Olmak
 • Başkalarının Hakkını Korumak
 • Yasalara Karşı Saygılı Olmak
 • Vatandaşlık Sorumluluğu
 • En İyinin Peşinde Olmak
 • Üye Sorumluluğu
 • Yaptıklarının Hesabını Verebilmek
 • Çevre Bilinci

Sektör iş etik ilkeleri kitapçığını incelemek için tıklayın.

Sektör iş etik ilkeleri, ISKAV tarafından tüm firmaların imzasına açılmıştır. Sektörel iş etik ilkelerini imzalamak isteyen firmalar İZODER ile veya ISKAV- Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (https://iskav.org.tr/) ile iletişime geçebilirler.