VOC-TEST (QBECTIS- Yalıtım Sektöründe Yeterliliğe Dayalı Personel Belgelendirme)

İZODER tarafından, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile birlikte yürütülen ve Merkezi Finans İhale Birimi tarafından finanse edilen, "Yalıtım Sektöründe Yeterliliğe Dayalı Belgelendirme" (QBECTIS) projesinin kapanış toplantısı 4 Aralık 2012 tarihinde ByOtel’de yapıldı. Toplantının açılışında konuşan İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan sektörde yeterliliklere dayalı sınav ve belgelendirme sisteminin yaygınlaşması ile sahadaki uygulama hatalarının azalacağına ve doğru uygulamaların yaygınlaşacağını belirterek, projenin yalıtım sektörü için büyük önem taşıdığını vurguladı. İZODER Yön. Kurl. Bşk. Yrd. Ertuğrul Şen sertifikalı usta çalıştıran kuruluşların vergi teşviklerinden faydalanabileceğini belirterek 2013 Ocak ayından itibaren belge vermeye başlayacaklarını söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Belgelendirme ve Kayıt Dairesi Başkanı Vedat Kuru, Personel Belgelendirme Mevzuatı hakkında bilgi verdi. Toplantıda İZODER Proje Yöneticisi Hüseyin Onbaşıoğlu proje faaliyetleri ve sonuçlarını içeren bir sunum gerçekleştirdi. İZODER Tek. İş Gelişt. Yöneticisi Timur Diz, VOC-TEST Merkezi Sınav ve Belgelendirme Sistemi hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

2011 yılında başlayan dört yalıtım mesleği için yeterlilik (Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcısı) hazırlama çalışmaları Mart 2012 de tamamlanarak MYK’ya sunuldu. Sektör görüşüne açıldıktan ve gerekli revizyonlar yapıldıktan sonra nihai taslak MYK İnşaat Sektör Komitesi tarafından incelenip değerlendirildikten ve komitenin uygun görüşü alındıktan sonra, MYK Yönetim Kurulu’nun 30/05/2012 tarih ve 2012/43 sayılı kararı ile onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleştirilmesine karar verildi. Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ) esas alınarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin (UYÇ) geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmada AYÇ tarafından tanımlanan 3. Seviye meslek elemanı baz alınarak, Isı Yalıtımcısı (Seviye 3), Su Yalıtımcısı (Seviye 3), Ses Yalıtımcısı (Seviye 3) ve Yangın Yalıtımcısı (Seviye 3) mesleklerinde yeterlilikler, resmi olarak yayımlandı. Bu meslekleri icra etmek isteyen ustaların, söz konusu yeterlilikler esas alınarak VOC-TEST merkezinde yapılacak meslek sınavından başarılı olup sertifika almaları gerekiyor. Bu sertifika, ilgili kişinin o mesleği icra etmeğe yeterli olduğunu belgeleyecek ve kanunen bu sertifikayı taşımayanlar yalıtımcı ustası olarak çalışmaktan men edilecekler. Sertifikalı usta çalıştıran özel kuruluşlar ise (6111 sayılı torba kanunda belirtilen) vergi teşviklerinden de faydalanabilecekler.

Bu çalışmanın paralelinde Şubat 2012 tarihinde sektör uzmanlarının desteğiyle Soru Bankası oluşturma çalışması başlatıldı. Bir moderatör ve 12 sektör uzmanından oluşturulan bir komite MYK’ya sunulan dört yalıtım mesleği yeterliliklerini esas alarak VOC-TEST Merkezi sınav sisteminin önemli bir parçasını oluşturacak pratik ve teorik soruları hazırladılar. Soru Bankası oluşturma çalışmaları Mayıs 2012 tarihinde tamamlandı. VOC-TEST Ölçme ve Değerlendirme Sınav Merkezi’nin MYK tarafından yetkilendirme şartı olarak aranan akreditasyon için ISO 17024 kalite sisteminin kurulması amacıyla bir firmayla danışmanlık sözleşmesi imzalandı. Bu çalışma kapsamında ISO 17024 Personel Belgelendirme Kalite Sisteminin gerektirdiği prosedür ve dökümantasyon çalışmaları tamamlanarak Kasım 2012 tarihinde MYK’ya yetkilendirme ve TÜRKAK’a ise akreditasyon başvurusu yapıldı. Pratik testin yapılacağı Uygulamalı Sınav Merkezi’nin oluşturulması amacıyla kiralanan mekanda kullanılacak sınav modüllerinin (duvar, çatı zemin, v.b.) yapımı amacıyla Temmuz 2012 tarihinde Davet Usulü İhale’ye çıkıldı ve Kasım 2012’de ihale sonuçlandırılıp sınav modüllerinin inşaatı tamamlandı. Altyapısı oluşturulan her iki sınav (Teorik ve Uygulamalı) sınav merkezleri de sınavları kayda alacak kapalı devre kamera sistemleriyle donatıldı.

PROJE GÖRSELLERİ