e-VET-C@m: Developing a Strategy to Establish a EURO-VET-C@mpus Related to eLearning in Various Shapes in Europe

AB destekli LLP-LdV programında bulunan bir PARTNERSHIP projesi olan olan e-VET-c@mpus projesi kapsamında 19-20 Mart 2012 tarihlerinde Groningen-Hollanda kentinde İZODER katılımı ile beşinci çalışma toplantısı düzenlendi. Bu toplantıda, proje çıktıları ve sonuç raporu ön çalışmaları ele alındı. Projenin altıncı ve son toplantısı 25-26 Temmuz 2012 tarihinde İZODER ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Son toplantıda proje raporunun başlıkları, içerik hazırlanması ve ekleri üzerinde görüş alış-verişinde bulunuldu. Ayrıca proje çıktısı olarak hazırlanacak yeni AB projesinin ana hatları belirlendi.

Projenin temel amacı, ön çalışmalarıyla birlikte gerçekleştirilen toplam 6 toplantı sonucunda AB kapsamında inşaat sektörüne yönelik bir mesleki eğitim ağı oluşturmanın fizibilitesinin yapılması.

PROJE GÖRSELLERİ