BUILDOUT: Online Support For EU Construction Workers And Trainees MobilityBUILDOUT projesinin başlangıç toplantısı 5-6 Kasım 2012 tarihinde Valencia-İspanya’ da İZODER’in katılımıyla gerçekleştirildi. Bu toplantıda proje genel planı ve iş paketleri ile görev dağılımları üzerinde çalışıldı.

AB ülkelerindeki toplam istihdamın %7,5'i inşaat sektöründe çalışıyor. Buna göre inşaat sektöründe 1,9 milyon inşaat firması faaliyet gösteriyor ve 11 milyon kişi inşaat sektöründe çalışıyor. İnşaat sektöründe çalışmakta olan birçok işçi diğer AB ülkelerine göç ederek hareketli işgücü oluşturuyorlar. İşçi açığı bulunan ülkelerdeki işverenlerin bu durumdan memnun oldukları söylenebilir. Fakat bu durum her iki taraf (işçiler ve işverenler) için de eğitim farkı ve ülkeler arası yeterliliklerin eşdeğer olmamasından dolayı birçok problemi de beraberinde getiriyor. İşverenler de işe alacakları yabancı işçilerin yeterlilik ve yetkinlikleri hakkında bilgi sahibi olamadan işe almak durumunda kalıyolar. Bu nedenle, ülkeler arası inşaat sektörleri arasında başta mesleki eğitim ve işçi dolaşımı konularında ortak çalışmalar yapılması gereklilik ve önem arz ediyor. Bu doğrultuda, projenin temel amacı AB ülkeleri arasında inşaat sektörüne özel olarak işçilerin ve meslek öğrencilerinin dolaşımını ve yeterlilik seviye tespitini kolaylaştırmak için web tabanlı yenilikçi bir bilgi sisteminin geliştirilmesi.