DETIC: Developing Thermal Insulation Curriculum According to The Climate Conditions And Pilot Provincial ApplicationsDETIC projesinin başlangıç toplantısı 7-8 Aralık 2012 tarihinde Gümüşhane'de gerçekleştirildi. Toplantıda proje ortaklarının tanıtımı ve iş paketlerine genel bir bakış ele alındı.

Günümüzde her ülkenin gündeminde ilk sırayı paylaşan enerji ihtiyacının karşılanmasının en önemli paydalarından bir tanesi de enerjinin verimli kullanılması. Bu nedenle, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enerjinin önemli kısmı binalarda tüketildiğinden, bu konuda yapılacak verimlilik çalışmaları, gelecekteki enerji ihtiyacında önemli oranda azalma sağlayacak. Binalarda enerji verimliliği sağlamanın en etkin ve ilk sırada gelen yöntemi ısı yalıtımı yaptırmak. Bu nedenle projenin temel amacı, farklı iklim koşullarına göre ısı yalıtımı ihtiyaçlarını belirlemek ve buna dayalı bir eğitim müfredatı hazırlamak. Proje kapsamında Türkiye ve AB mevzuatı irdelenerek ortak bir ısı yalıtım prensibi geliştirilecektir. Bu prensipten yola çıkılarak teorik hesaplamalar pratik uygulamalar ile doğrulanarak farklı iklim şartlarında uygun ısı yalıtım uygulamalarını kapsayan eğitim müfredatı hazırlanıyor.
 

PROJE GÖRSELLERİ