CPD: Conference on Project Development

CPD (Conference on Project Development) konferansları, 7 ülkeden yaklaşık 10 kurumun katılımıyla her yıl 2 defa olmak üzere düzenlenen ve yeni proje fikirleri üzerinde çalışmalar yapılıp ortaklıklar oluşturulan toplantılar. Proje fikirleri üzerinde yapılan oylama yöntemiyle her proje fikrinin ortakları belirlenip AB Komisyonu programlarına proje önerisi olarak sunuluyor.

27 Temmuz 2012 tarihinde gerçekleştirilen CPD toplantısında yeni proje önerileri fikir sahibi kurum tarafından katılımcılara sunulmuş ve bir sonraki toplantıya kadar oylama prosedürü hazırlandı.

17 Ekim 2012 tarihinde ikincisi yapılan CPD toplantısında her oylanan proje önerilerine ortak olacak kuruluşlar belirlenerek proje teklifi hazırlama aşamasına geçildi. Hazırlanacak proje teklifleri Ocak 2013 tarihine kadar AB komisyonuna sunuldu. Bu kapsamda İZODER dört proje önerisinde ortak, bir tanesinde de lider olmayı hedefliyor.