AB Projesi KPI-VTC : İnşaat Mesleki Eğitimi İçin Performans Göstergelerinin Belirlenmesi

Günümüzde, stratejik performans değerlendirme, küreselleşme ve giderek artan rekabet ile başarı için kritik bir gereklilik haline gelmiştir. Performans değerlendirme, kurum kaynaklarını, faaliyetleri ve kuruluşun ana hedef süreçlerini düzene sokar. Bu değerlendirme kuruluşun uzun dönemli amaçları ve uzun dönemli stratejik bakışı üzerine odaklanır ve bu nedenle anlamlı ölçümler yapar. Benchmarking (kıyaslama) veya en iyi uygulamalar ile karşılaştırma için kullanışlıdır. Kuruluş için değişim çalışmaları süresince karşılaştırma için tutarlı bir altyapı sağlar ve gelişme çalışmaları süreci sonuçlarını gösterir.

İnşaat Sektöründe Mesleki Eğitim Modelleri İçin Anahtar Performans Göstergelerinin Belirlenmesi Projesi

Avrupa Birliği programları destekli İnşaat Sektöründe Mesleki Eğitim Modelleri İçin Anahtar Performans Göstergelerinin Belirlenmesi Projesi'nde kavramsal performans değerlendirme sistemini tasarlamak için inşaat sektöründe mesleki eğitimin Avrupa Birliği çapındaki anahtar performans göstergelerini (APG / KPI) belirlemek amaçlanmıştır. Mesleki eğitim inşaat uygulamaları ve iyi eğitimli işçilerin uygulamalarının başarısını arttırdığı için inşaat sektöründeki proje başarısının önemli bileşenlerinden biridir. Mesleki eğitimdeki kalite artışı sahadaki verimliliği arttıracak ve iş tamamlama maliyetlerini düşürecektir. Ulusal ya da kurum tabanlı göstergeler dışındaki Avrupa çapındaki APG'lerin belirlenmesi proje başarısını, şirketin başarısını, sektörün başarısını ve Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin makro ekonomik faktörlerini geliştirmede yardımcı olur.

Bu çalışma için proje ortağı ülkelerin katkıları ile bir anket geliştirilmiştir. Anket geliştirme sürecinin bir parçası olan çalıştaylarda değerli paydaşlarımız ve İZODER üyeleri de katkılarını vermişlerdir. Geliştirilen anket beş bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm ankete katılan kurum veya kişilerin hakkında genel bilgiler içerir. İkinci bölüm, Mesleki eğitim merkezlerinin (VTC) performans göstergelerini içerir. Performans göstergeleri “kurumsal, makro, toplum ve öğrenci memnuniyeti” olmak üzere dört perspektifte ele alınmıştır. Üç, dört ve beşinci bölümler bölüm performans ölçümü hakkındadır. Bu kısımlarda VTC'lerin çıktıları üzerindeki finansal ölçümlerin etkileri, kurum içi süreç ölçümleri ve öğrenci ölçümleri incelenir. Diğer bir deyişle, Bu ölçümlerin uygulamasının VTC çıktılarını artırıp artırmadığı sorulur. Bu çalışma anket ve bu tür çalışmaların güvenirliliğini arttırmak için çok önemli olan katılımcıların deneyim seviyesi üzerine oturtulmuştur.

Projenin son adımı olan pilot uygulama Haziran-Temmuz 2016 aylarında İzoder üyesi üç kurumda yapılarak, önceki anket-çalıştay adımlarında belirlenen APGler ile kurumların performansları ölçülmüş ve projenin matematik modellemesinde kullanılmak üzere veri bankasına kaydedilmiştir.

Elde edilen sonuçlar, ağustos 2016 içerisinde İstanbul'da planlanan kapanış toplantısıile sonuçlandırılacak ve Ulusal Ajansa iletilecektir.

Avrupa Birliği için yapılan bu çalışmanın çıktılarının, ülkemizde de inşaat-mesleki eğitim kuruluşları çoğaldıkça piyasanın gelişimi için kullanılabileceği beklenmektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yürütücülüğünü yaptığı projenin diğer ortakları ise Türkiye'den Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve İZODER, Almanyada'dan BZB ve Talent Brücke, Hollanda'dan Lauwersthorst Groep, Litvanya'dan Vilniauss Statybininku Rengimo Centras.

PROJE GÖRSELLERİ