AB YOLUNDA TÜRKİYE İÇİN U DEĞERLERİ KONFERANSI DÜZENLENDİ

AB Yolunda Türkiye için U Değerleri Konferansı Düzenlendi

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İZODER işbirliği ile düzenlenen 2023 enerji verimliliği hedefleri doğrultusunda Türkiye için yeni U değerleri ile ilgili rapor sonuçları 8 Haziran günü Ankara TOBB'da düzenlenen konferansla açıklandı. Açılışta konuşan İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, enerji verimliliğinin, çağdaşlaşan ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasında kritik öneme sahip olduğunu belirterek, binalarda, konutlarda sağlanacak enerji verimliliği potansiyelinin ulaşım ve sanayiden büyük olduğunu vurguladı. Küçükoğlu, "Ülkemize uygun ideal U değerlerinin, akademisyenlerimiz ve gelişmiş ülke tecrübeleri, ülkemiz koşulları, olanakları ve 2023 hedeflerimiz dikkate alınarak hazırlanması esastır. Atacağımız başarılı adım coğrafyamızda örnek oluşturacaktır" şeklinde konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Selami Merdin, yapılan U değerleri çalışması ile binarlarda enerji verimliliği uygulamasında bir dönüm noktası yaşanacağını, bu sayede binalardaki enerji verimliliğini yönetebilir, enerji tüketimine yönelik strateji üretebilir konuma gelineceğinin altını çizdi. Merdin, sürdürülebilir yapılaşma için güvenli yapı malzeme, nitelikli iş gücü ve sürdürülebilir yasal düzenlemelerin önemli olduğunu ifade ederek bu çalışmanın sonuçlarını değerlendirerek gerekli adımların atılacağının bilgisini verdi.

Ecofys Enerji Verimliliği Baş Danışmanı Thomas Boermans "Türkiye İçin Yeni Maliyet Etkin U Değerleri" konulu sunum gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Erol ARACAKLI Yıldırım (Beyazıt Üniversitesi), Doç. Dr. Can Coşkun (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ertürk'ün (Balıkesir Üniversitesi) hazırladığı "81 İl için Enerji Perspektifinde Bina Bileşeni U Değerlerinin Tespiti" başlıklı sunum Doç.Dr. Can Coşkun tarafından katılımcılarla paylaşıldı.

Konferansa sektörden ve ilgili bakanlık yetkililerinden temsilciler yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye için yeni U değerleri raporlarına ulaşmak için tıklayınız