BİNALARIN GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUNMASI YÖNETMELİĞİ AÇIKLAMA VE UYGULAMALI KILAVUZU YAYIMLANDI

BİNALARIN GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUNMASI YÖNETMELİĞİ AÇIKLAMA VE UYGULAMALI KILAVUZU YAYIMLANDI "Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik" 31 Mayıs 2017 Tarihinde 30082 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış ve 31 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmelik le her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin işletimi ve kullanımı esnasında insanların maruz kalacağı, her türlü gürültünün, kişilerin, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirecek iyi işitme ve algılama koşullarının sağlanması için, tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim bakımından uyulacak kurallar tanımlanmıştır. Akustik tasarım bunun önemli bileşenlerinden bir tanesidir.

Hazırlanan kılavuz ile "Binaların Gürültüye Karşı Korunması Yönetmeliği" genel olarak; yeni yapılacak binalarda ve mevcut binaların iyileştirilmesinde yönetmeliğin nasıl uygulanacağı gösterilmekte ve yönetmelikte belirtilen gürültü kontrolü gerekliliklerinin basitleştirilmiş yöntemlerle nasıl sağlanacağı açıklanmaktadır. Bu bölümde yönetmelikte çeşitli tip ve kullanım amaçlı binalar ve içlerindeki gürültüye farklı duyarlılıktaki hacimler için tanımlanan akustik performans sınıflarına ait verilen sınır değerlerin; proje ve uygulama bazında sağlanması amacıyla, tasarımcılara / uygulayıcılara / denetleyicilere yönelik yol gösterici açıklamalar ve yöntemler verilmiştir.

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Yönetmeliği Açıklama ve Uygulama Kılavuzu, TC Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ve İZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği)'in teknik işbirliği, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin değerli öğretim üyelerinin yoğun çalışmaları ile hazırlanmıştır.

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Yönetmeliği

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Yönetmeliği için:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170531-7.htm