YALITIM YAPTIRACAKLARIN DİKKATİNE

  • Lütfen yalıtım yaptıracağınız uygulayıcı firmanın İZODER uygulayıcılar listesinde yer aldığını kontrol edin.
  • Uygulayıcı firmanın yapacağı işe ait izoder tarafından onaylanmış teknik onay formunu mutlaka talep edin.
  • İşin yapım aşamasında kullanılan malzemelerin, teknik onay formunda belirtilen malzemeler ile aynı olduğunu kontrol edin.
  • Yapılan işte teknik onay formuna aykırı bir durum tesbit eder veya firma ile bir anlaşmazlığa düşerseniz durumu İZODER'e bildirin.
  • İZODER teknik onay belgesi vermediği hiçbir projeden kontrol veya arabulucu olarak sorumlu değildir.