YAZI KURALLARI

 • Yazılar derginin konusuna uygun olmalıdır.
 • İZODERGİ teknik yazıları Teknik Kurul veya İZODER Yayın Kurulu'nun belirlediği alanında uzman kişiler tarafından hakemlenir. 1500 kelimeyi aşmamalıdır.
 • Tarafsız ve bilimsel olarak hazırlanmış teknik yazılarda marka belirtilemez, ürünün genel adı kullanılabilir.
 • Röportaj (söyleşi) Yayın Kurulu'nun belirlediği kişi ve kurumlarla yapılır.
 • Ürün tanıtımı, firma tanıtımı, haberler ve yalıtım uygulamaları yazılarında marka ve firma ismi belirtilebilir, bu yazılar hakemlenmez, yazarın veya firmanın sorumluluğunda yayımlanır.
 • Ürün ve firma tanıtım yazıları o sayıda reklam veren firmalara ücretsiz olarak tanınan bir haktır. Reklam veren firmaların ürün tanıtım yazılarının 1 sayfası ücretsiz, fazlası ücretlidir. Reklamsız ürün tanıtım yazıları ücret karşılığı yayımlanır. Yalıtım uygulamaları yazılarında reklam veren firmalara öncelik tanınır.
 • Firma ve ürün nitelemelerinde haksız rekabet kurallarına uyulmalıdır.
 • Yazılarda geçerli olan tek dil Türkçe'dir ve kullanılan kelimelerin İngilizce, Almanca, İtalyanca vb değil Türkçe olmasına özen gösterilmelidir.
 • Yazılarda belirli bir zümre, sınıf, kişi veya toplumu oluşturan tabakalardan herhangi birinin, şirket veya şirketler topluluğunun menfaati ön plana çıkartılamaz; bu konuda reklam ve propaganda yapılamaz.
 • Yazılarda belirli bir kişi, sınıf, topluluk, şirket veya kamu kuruluşu ile personeli hedef gösterilemez.
 • Yazı başlıkları herhangi bir firmaya ait reklam sloganları ile aynı olamaz veya benzerlik gösteremez.
 • Yayımlanması istenilen yazıların daha önce herhangi bir dergi veya kitapta yayımlanmış olmaması tercih nedenidir.
 • Yazılarda bilerek ve yönlendirme amacıyla yanlış bilgiler verilemez. Yazılarda anlatılan konu yazarın veya firmanın sorumluluğundadır.
 • Yazıların yayımlanıp yayımlanmaması veya sonraki sayılara ertelenmesi, yazılarda değişiklik istenmesi tamamen İZODER'in inisiyatifindedir.
 • Görseller en az 300 dpi jpg formatında gönderilmelidir.
 • Yazım Kurallarının uygulanmasında karşılaşılabilecek şüpheli durumlarda son karar mercii İZODER Yönetim Kurulu olup, yazının kesin olarak dergimizde yayımlanmaması kararı durumunda keyfiyet yazı sahibine açıklamalı bir yazı ile bildirilir.