İLGİLİ STANDARTLAR

İlgili Standartlar

TS EN 14303: Isı yalıtım mamulleri-Bina tesisatı ve endüstriyel uygulamaları için-Fabrikasyonla imal edilen mineral yün mamuller-Özellikler
TS EN 14304: Tesisat ve endüstriyel uygulamalar için ısı yalıtım mamulleri-Fabrika yapımı esnek elastomerik köpük (FEF) ürünler-özellikler
TS EN 14305: Isı yalıtım mamulleri-Bina tesisatı ve endüstriyel uygulamaları için-Fabrikasyonla imal edilen gözenekli cam(CG)
mamuller-Özellikler
TS EN 14306: Isı yalıtım mamulleri-Bina tesisatı ve endüstriyel uygulamaları için-Fabrikasyonla imal edilen kalsiyum silikat (CS) mamuller-özellikler
TS EN 14307: Isı yalıtım mamulleri-Bina tesisatı ve endüstriyel uygulamaları için-Fabrikasyonla imal edilen polistiren (XPS) köpük mamuller-özellikler
TS EN 14308: Bina tesisatı ve endüstriyel uygulamaları için-Fabrikasyonla imal edilen sert poliüretan(PUR) ve sert poliizosiyanat (PIR) köpük mamuller-özellikler
TS EN 14309: Isı yalıtım mamulleri-Bina tesisatı ve endüstriyel uygulamaları için-Fabrikasyonla imal edilen Genleştirlmiş polistiren( EPS) mamuller-özellikler
TS EN 14313: Isı yalıtım mamulleri-Bina tesisatı ve endüstriyel uygulamaları için-Fabrikasyonla imal edilen Polietilen (PEF) köpük mamuller-özellikler
TS EN 14314: Isı yalıtım mamulleri-Bina tesisatı ve endüstriyel uygulamaları için-Fabrikasyonla imal edilen fenolik köpük (PF) mamuller-özellikler
TS EN ISO 12241 : Bina donanımları ve endüstriyel tesisatlar için ısıl yalıtımı - Hesaplama kuralları