ŞEKERBANK EKOKREDİ YALITIM

ŞEKERBANK YALITIM KREDİSİ KAMPANYASI

Şekerbank Şekerbank Yalıtım Kredisi
 
 • Kampanya Koşulları

   

  • Sadece İZODER'in listesinde bulunan Üye ve Uzman Uygulayıcı Firmalar kampanya kapsamındadır.
  • Uygulamalar İZODER teknik şartnamelerine uygun olmalıdır.
  • Uygulamalarda İZODER sanayici üyelerinin ürünleri kullanılmalıdır.
  • Müşterinin kredi onayı Şekerbank tarafından değerlendirilir, uygunsa onaylanır.

   

 • Hizmet Paketi İçeriği

  Şekerbank'ın yalıtım danışmanlığı:

  • Şekerbank şubelerinde ve çağrı merkezinde sertifikalı "yalıtım danışmanları" ile yalıtım teknik danışmanlığı.
  • Uzman uygulayıcı firma bilgi merkezi.

  Proje kontrol hizmeti :
  • Proje kapsamındaki teknik onay formlarının İZODER teknik uzman desteği ile kontrolü.
  • Ücretsiz Danışma Hattı : 0800 211 33 67

   

 • İş Akışı

  • Şube Uzman uygulayıcı Firmaya gider, kampanya hakkında görüşür.
  • Mutabık kalındıktan sonra Protokolün firma ve şube tarafından imzalanması ile proje başlamış olunur.
  • Müşteri, yalıtım ihtiyacı için kampanya kapsamında yetkilendirilmiş Uzman Uygulayıcı Firmaya gider.
  • TS 825 standartlarına uygun olarak talep ettiği yalıtım ile ilgili ürün ve hizmet için uygulayıcı firma ile mutabakata varır.
  • Uzman uygulayıcı firmanın hazırladığı şartname ve sözleşmeyi karşılıklı olarak imzalar.
  • Uzman Uygulayıcı Firma şartname için İZODER'den onay alır.
  • Müşteri, İZODER onaylı şartname ve sözleşme ile Şubeye gelir. (sözleşmede ve şartname işin mahiyeti, kullanılacak malzemeler, işin tamamlanacağı tarih, müşterinin ödeyeceği tutar vb bilgiler bulunur)
  • Şube, Yalıtım Kampanyası koşullarını müşteriye detaylı olarak anlatır.
  • Şube ve müşteri kampanya konusunda mutabık kalırlarsa, şube gerekli evrakları müşteriden alarak kredi girişini yapar.
  • Şube, kredi sonucunu müşteri ve bayiye bildirir.
  • Kredi sonucu olumlu ise, müşteriyi şubeye davet eder ve krediyi kullandırır.
  • Kredi tutarından mutabık kalınan orana göre komisyon kesilir.
  • Komisyon tutarları kesildikten sonra kredinin %40'ına bloke konulur.
  • Firma isterse kredinin serbest bırakılan %60'lık kısmını kullanabilir.
  • Blokedeki %40'lık kısmın ilk %20'si iş süresince apartman veya site yönetimi talimatıyla bayi kullanımına serbest bırakılabilir.
  • Kalan en son %20'lik kısım için işin bitmesi ve müşteri tarafından eksiksiz teslim alınması beklenir.
  • Müşteri işi tam ve eksiksiz olarak teslim aldığına dair yazılı beyanını şubeye verdikten sonra kalan %20'lik kısım da blokesi çözülerek firma kullanımına sunulur.
  • Müşteri eğer işin sözleşmede belirtildiği gibi yapılmadığını belirtirse;
  • Şube, firma ile görüşür, konu hakkında bilgi alır. Firma aksi görüşte ise, İZODER'e bilgi verilir. İZODER'in yetkili kişisi konuyu inceler ve arabuluculuk yapar.
  • Eğer İZODER kararına göre, işin eksiksiz olarak yapılmadığı tespit edilirse, işin tamamlanması için MÜŞTERİ, Uzman Uygulayıcı Firma'ya uygun bir süre verir ve bu süre aynı zamanda Şekerbank'a da bildirir.
 • Faiz Oranları

  Kampanya kapsamında;

  1) Banka, piyasa koşullarına göre faiz ve komisyon oranlarında değişiklik yapabilecektir.
  2) Müşterilerden dosya ücreti vb isim altında her hangi bir komisyon alınmayacaktır.
  3) İsteyen müşterilere kredi tutarı üzerinden hayat sigortası yapılabilecek olup, primi müşteriden tahsil edilecektir.

  MASRAFSIZ FİYATLAMA

  Vade Ay Müşteri
  Faiz Oranı
  Bayii
  Komisyonu
  (Vergi dahil)
  Müşteri
  Dosya
  Ücreti TL
  5,000 TL
  Kredi İçin
  Müşteri Aylık
  Taksit Tutarı
  5,000 TL
  Kredi İçin
  Bayii Komisyon
  Tutarı
  12 0,00% 10,88% 0 416,67 544
  18 0,00% 15,46% 0 277,78 773
  24 1,21% 3,93% 0 248,23 196,50
  36 1,32% 3,46% 0 183,30 173
  48 1,35% 3,46% 0 150,66 173
  60 1,38% 3,52% 0 132,11 176
   

  MÜŞTERİ DOSYA ÜCRETLİ FİYATLAMA

  Vade Ay Müşteri
  Faiz Oranı
  Bayii
  Komisyonu
  (Vergi dahil)
  Müşteri
  Dosya
  Ücreti TL
  5,000 TL
  Kredi İçin
  Müşteri Aylık
  Taksit Tutarı
  5,000 TL
  Kredi İçin
  Bayii Komisyon
  Tutarı
  12 0,00% 10,22% Binde 5 416,67 511
  18 0,00% 14,77% Binde 5 277,78 738,50
  24 1,20% 3,33% Binde 5 248,23 166,50
  36 1,31% 2,87% Binde 5 183,30 143,50
  48 1,34% 3,08% Binde 5 150,66 154
  60 1,37% 2,92% Binde 5 132,11 146
   

  TİCARİ KREDİLENDİRME

  Vade Ay Müşteri
  Faiz Oranı
  Bayii
  Komisyonu
  (Vergi dahil)
  Müşteri
  Dosya
  Ücreti TL
  5,000 TL
  Kredi İçin
  Müşteri Aylık
  Taksit Tutarı
  5,000 TL
  Kredi İçin
  Bayii Komisyon
  Tutarı
  12 0,00% 9,10% 0 417 455
  18 1,13% 1,60% 0 309 80
  24 1,14% 2,00% 0 239 100
  36 1,14% 2,85% 0 170 143
  48 1,17% 2,85% 0 137 143
  60 1,19% 2,85% 0 117 143
 • Teknik Şartnameler

 • Etik Şartname

  DÜRÜSTLÜK : Onurlu, dürüst ve yüksek ahlak kurallarına bağlı kalır. Hiçbir yolsuzluğa katılmaz, yolsuzluğu desteklemez ve göz yummaz.Kar etmek ve çıkar sağlamak için rüşvet ilişkisine girmezler.Haksız rekabeti kabul etmezler.

  GÜVENİRLİK : Kendisine ve firmalarına karşı duyulan güveni sarsıcı ve saygınlığa zarar verecek tutum ve davranışlarda bulunmazlar.Ürün, hizmetlerinin sorumluluklarını taşırlar, gereğini yerine getirmekten kaçınmazlar. Çalışanlarıyla ilgili kişisel bilgilerin güvenlik içinde korunmasını ve gizli kalmasını sağlarlar.

  SÖZÜNÜ TUTMAK : Verdiği sözleri yerine getirmede özen gösterirler. Üstlendiği borçlarını zamanında ve eksiksiz yerine getirirler.

  SADAKAT : Saklı tutulması gereken hiçbir bilgiyi elde etmeye çalışmazlar ve çıkarları için kullanmazlar. Firma gizliliğine dikkat eder, şirketten ayrılmış bile olsa eski firmasının özel bilgilerini çıkarı için kullanamaz.

  ADİL OLMAK : Kendisine haksız rant talep edilmesini kabul etmez, aracılık yapmaz, aracılık yapmalarını istemez, kendisine yapılacak bu yöndeki teklifleri reddeder. Yüksek ahlaka uygun tutum ve davranış içinde olurlar.

  BAŞKALARININ HAKKINI KORUMAK : Çalışanları ile olan ilişkilerinde dürüstlük, adil yönetim, eşitlik, kişiliklerine saygı ve güvenli çalışma ortamı sağlar ve kişileri yasalara aykırı işlemler yapmaya zorlamazlar. Çalışanların hakları ile ilgili ırk, renk, cinsiyet, din, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ayrıcalığı yapmazlar.

  YASALARA KARŞI SAYGILI OLMAK : Üyeler tüm faaliyetlerinde ülkemizin ve iş yaptığı ülkelerin hukuk düzenine saygı gösterir ve yasalara uyar. Yasadışı ya da suç olacak faaliyetlere girmezler. İş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmazlar.

  VATANDAŞLIK SORUMLULUĞU : Vergilerini zamanında öderler. Toplumsal sorumluluğun gereklerini yerine getirirler.

  EN İYİNİN PEŞİNDE OLMAK : Verilen kararlar ile yerel ekonomilerin olumlu etkilenmesini sağlar. Ülke kaynaklarının israfı ve toplumun yoksullaşmasının önlenmesini sağlar. Sosyal hizmetlere ve alt yapıya kaynak imkanlarını sağlar.

  YAPTIKLARININ HESABINI VEREBİLMEK : Tekliflerinde ve mukavele görüşmelerinde açıklık temel ilkesinden ayrılmazlar. Kamu ve özel teşebbüs ile yapılan anlaşmalarda şeffaflık prensiplerini ön plana alır ve her türlü faaliyetin hesabını verirler.

  ÇEVRE BİLİNCİ : Çevrenin korunması için her türlü özveriyi sağlar. Çevre bilincinin yayılması için çalışmalar yapar.

  ÜYE SORUMLULUĞU : Dernek hakkında kamuoyunda haksız tutum ve davranış içine girmez. Dernek tüzüğüne aykırı ve derneği lekeleyen eylem, işlem yapamaz.

 • Sorularla EKOKredi Yalıtım

  1. İZODER listesinde bulunmayan bir bayiden yalıtım (mantolama) yaptırmak isteyen bir müşteriye kampanya kapsamında kredi verilebilir mi?
  Hayır. EKOkredi Yalıtım Kampanyası dışında bina iç-dış cephe yalıtım (mantolama) uygulamaları için kredi talepleri değerlendirilmemektedir. Yalıtım (mantolama) uygulamaları sadece İZODER listesinde olan uzman uygulayıcı bayiler üzerinden yapılacaktır.

  2. İZODER listesinde olmayan bir bayii de bu kampanyaya dahil olmak isterse kabul edilir mi?
  Bayinin, öncelikle bağlı olduğu sanayi/üretici firmasına müracaat etmesi ve kampanyaya katılma isteğini iletmesi gerekir. Sanayi/üretici firma da bu bayi için olumlu referans veriyor ise, İZODER'e bayinin katılması için öneride bulunur. İZODER Şekerbank'a bu bayinin kampanya kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini iletir. Yani doğrudan dahil edilmesi mümkün değildir. Üretici firma ve İZODER üzerinden listeye dahil olabilirler.

  3. Tüm apartman ve site yönetimlerine, kampanya kapsamında kredi veriliyor mu?
  Hayır. Sadece kat mülkiyeti kanununa göre yönetilen (en az 8 daireli, binanın/sitenin kat mülkiyeti veya kat irtifakı sağlanmış olması ve kat mülkiyeti kanununa göre yönetilen) bir yönetiminin olması gerekmektedir.

  4. Kat mülkiyeti kanununa uygun olmayan apartmanlar kredi alabilir mi?
  Apartman yönetimi olmadığı için (KMK'na göre yönetilen), yönetime kredi verilemiyor. Ancak, apartmanda oturan daire sahiplerine tek tek EKOkredi Yalıtım Kampanyası kapsamında kredi verilebilmektedir.

  5. Apartman genel kurul toplantısında ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadı. İkinci toplantıda çoğunluğa bakılmaksızın yalıtım ve kredi kararı alınabilecek mi?
  Hayır. Yalıtım uygulaması bina için çok önemli bir değişiklik olduğu için, bu uygulamanın yapılabilmesi ve bankadan kredi alınabilmesi için, genel kurulda toplam daire sayısının muhakkak salt çoğunluk (yarısından bir fazlası) şartı aranacaktır. Bu çoğunluk sağlandığı takdirde, toplanan kurulun karar alabilmesi için de, toplantıya katılan kişilerin salt çoğunluğunun yalıtım uygulaması ve bankadan kredi alınabilmesi için olumlu oy kullanması gerekmektedir. Örneğin, 100 daireli bir sitede, bu kararın alınabilmesi için genel kurula en az 51 daire sahibinin katılması şarttır. Bu çoğunluk sağlandığı takdirde katılan kişilerin en az yarıdan bir fazlasının olumlu oyu ile karar alınabilecektir. Bu örnekte 51 daire sahibinin katıldığını düşünürsek, 27 daire sahibi binaya yalıtım yapılması ve bu kapsamda Şekerbank'tan EKOkredi kullanımı için Evet derse, bu karar yeterli olacaktır. Ve bu karar tüm daire sahipleri uymak zorundadır. (100 daire sahibi)

  6. Bulunduğumuz lokasyonda çok büyük bir site var. Her blokun yönetim kurulu var ve bu site yönetimi, her blok temsilcisinden oluşmaktadır. Bu durumda daire sahiplerinin genel kurula katılımı zorunlu olacak mıdır? Temsilciler kurulunun alacağı karar yeterli olur mu?
  Site yönetimi temsilciler kurulundan oluşuyorsa, yine bu temsilcilerin salt çoğunluğu ile toplanan bir genel kurulda katılımcıların salt çoğunluğu ile karar alınabilecektir. Daire sahiplerinin gene kurula katılmasına gerek yoktur. Örneğin, 1000 daireli, 20 bloklu bir sitede her blok için 1 temsilci varsa ve bu site yönetimi 20 temsilciden oluşuyorsa, genel kurul en az 11 temsilcinin katılımı ile toplanabilir. Ve en az 7 temsilcinin olumlu oyu ile karar alınabilir.

  7. Kooperatif şeklinde kurulan ve halen kat mülkiyeti kanununa göre yönetilmeyen (ama bir yönetimi olan) binalara da bu kampanya kapsamında kredi verilir mi?
  Maalesef verilemez. Sadece kat mülkiyeti kanununa uygun şekilde kurulan ve yönetimi olan apartman ve site tüzel kişiliklerine kredi verilebiliyor.

  8. Apartman Yönetimlerinin kredide bir sorumluluğu olacak mıdır?
  Kesinlikle hayır. Kredi, apartman yönetimi tüzel kişiliğine verilmektedir. Ne yönetimdeki kişilerin, ne de tüzel kişiliğin bir sorumluğu vardır. Burada sorumluluk daire sahiplerinindir.

  9. Dairelerden birkaçı ödemelerini yapmazsa yönetim veya diğer daire sahipleri de bu durumdan etkilenir mi, yani ödemesini düzenli yapan daire sahipleri gecikme faizi/kanuni takip vb olumsuzluklarla karşılaşırlar mı?
  Kesinlikle hayır. Her daire sahibi kendi borcundan sorumludur. Yani kendisine düşen aylık aidat (kredi taksidini) ödemesini yapan daire sahipleri ve apartman yönetimleri için hiçbir sıkıntı yoktur. Sadece ödeme yapmayan daire sahipleri, aidatlarını ödemeleri için uyarılacak ve gerekiyorsa kanuni takibe gidilecektir. Bundan da apartman yönetimleri ve yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

  10. Daire sahiplerinden bazıları aylık aidat ödemelerini yapmazlarsa, apartmanın Bankadaki diğer aidat (genel giderler, güvenlik, temizlik vb konular için var olan, yalıtım dışındaki site aidatları) tutarına bloke el koyma vb işlem olacak mıdır?
  Kesinlikle hayır. Yalıtım uygulaması kapsamında her ay ödenen aidat adı altındaki kredi taksitleri dışında, apartman yönetimine ait aidat vb tutarlara hiçbir zaman banka tarafından müdahale edilmeyecektir. Banka sadece yalıtım uygulaması için alınan kredinin geri ödeme tutarlarını tahsil edecektir.

  11. Daire sahiplerinden birkaçı kredi taksitlerini ödemez ise, kısmi tahsilat yapılacak mı, yoksa kredi tutarının tamamı kanuni takibe mi atılacak?
  Kredi taksit tarihinde, hesapta ne tutar varsa sistem bu tutarı tahsil eder. Eksik kalan tutar için faiz işletmeye başlar. Bu durumda kredi kanuni takibe alınmaz. Sadece ödenmeyen kısım için, ilgili daire sahipleri için faiz işletilir ve gerekiyorsa kanuni takibe geçilir.

  12. Kredi dosyası hazırlanırken, daire sahiplerinin tek tek imzaları alınacak mı?
  Hayır. Bu kredinin en önemli farkı hiçbir daire sahibinden herhangi bir imza vb alınmadan kredinin tahsisinin yapılmasıdır. Sadece, apartman yönetiminden her bir daire sahibi için gerekli belgeler temin ediliyor.

  13. Kat maliklerinin değerlendirilmesi nasıl yapılıyor? Kredibilitesi uygun olmayan daire sahibi olursa kredi verilmeyecek mi?
  Apartman yönetiminden alınan bilgi ve belgelere istinaden, her bir daire sahibi, sanki tek başına kredi kullanacakmış gibi Kredi Kayıt Bürosu (KKB), merkez bankası kaydı gibi konularda Şubece değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, toplam daire sayısının en az %80'i olumlu bulunursa, apartmanın %100'üne kredi tahsisi yapılabilir. Yani, 50 daireli bir apartmanda 50 kişinin de değerlendirilmesi yapılır. Eğer en az 40 daire sahibi (%80'i) kredi için olumlu bulunursa, o apartmana 50 kişilik kredi verilecektir. Yani kredi yeterliliği kötü olanlar ayrılmıyor. Tamamı üzerinden kredi veriliyor.

  14. Daire sahiplerinden bazıları kredi çekmek istemezlerse krediyi uygulaması nasıl yapılır?
  Daire sakinlerinden bazıları kredi çekmek istemeyebilir. Bazılarının nakit parası vardır. Bazıları herhangi başka bir yoldan kendine düşen parayı verebilir. Bu durumda, apartman yönetimi kaç kişi kredi kullanacak ise o kadarlık tutar kadar bankadan kredi talebinde bulunmalıdır.

  15. Daire sahiplerinden bir kısmı 12 ay vadeyi, bir kısmı da 48 ay vadeyi uygun gördüler. Tek bir vadede anlaşamadılar. Bu durumda kredi kullandırılamaz mı?
  Apartmandaki daireler istedikleri vadede kredi talep edebilirler. Örneğin 100 dairelik bir apartmanda 20 daire 12 ay vade, 50 daire 48 ay vade, 30 daire de 36 ay vadede kredi talep edebilirler. Bu durumda her vade grubu için farklı bir kredi adedi olacaktır. Bu örnekte, apartman tüzel kişiliğine 3 ayrı kredi kullandırımı olacaktır. Bir tanesi 12 ay vadeli, diğeri 36 ay, bir diğeri de 48 ay vadeli olacaktır. Bu krediler farklı vadelerde kullandırılacağı için, faizleri de, bayi komisyonları da doğal olarak farklı olacaktır. Ancak evrak olarak 3 kredi için de benzer evraklar alınacaktır.

  16. Bayi ile apartman yönetimi bankanın iş akışındaki standart hakediş modelinden farklı bir modelde anlaşmışlarsa, Şekerbank modelinin uygulanmasında ısrarcı olunacak mı
  Hayır. Eğer bayi ev apartman yönetimi farklı bir hakediş modeli üzerinde mutabık kalmışlar ise ve bunu da yazılı ve imzalı olarak oluşturmuşlarsa, apartman yönetiminin yazılı talimatı ve kendi aralarındaki hakediş modelinin fotokopisini almak kaydı ile yeni modeli uygulanabilir.

  17. Kredi talebi yapılırken belirlenen yalıtım uygulama fiyatı sonradan değişirse ne olur?
  Örneğin, bayi ile apartman yönetimi başlangıçta yapılan ön değerlendirmede uygulamanın 10,000TL olacak konusunda mutabık kalırsa ve de kredi de 10,000TL olarak tahsis edilirse, sonradan uygulama sırasında işin 12,000TL'ye tamamlanacağı durumu ortaya çıksa ve bayi ile apartman yönetimi bu fark konusunda da anlaşırlarsa, ek evrak istenmeden, bu fark tutarı kadar (örnekte 2,000TL) yeni kredi talebi değerlendirilecektir. Bu durumda apartman için kredi sayısı ikiye çıkacaktır.

 • Formlar

 • Basında

  Çatı ve Cephe Gözlem Gazetesi Şantiye Dergi

   
  Tünaydın Şantiye Dergisi Sonan
   
  Finans Dünyası Zaman Gazetesi Takvim
   
  Vatan Star Sabah Gazetesi

   

 • Uzman Uygulayıcı Kartı

  Değerli Uzman Uygulayıcımız,

  İZODER'in yalıtım sektörünü büyütmek ve tüketicilere yalıtım uygulamalarında finansman kaynağı sağlamak amacı ile başlattığı "Yalıtım Kredisi Projesi" iki yılı aşkın süredir devam etmektedir.
  Yalıtım kredisi projesinin bir başka amacı da sektörün en büyük sıkıntısı olan yanlış uygulamalar ve etik dışı davranışların önlenerek yalıtım sektörünün sağlıklı büyümesini sağlamaktır. Bu sayede yasa ve standartlara uygun, etik kurallar çerçevesinde uygulama yapan firmaların sektörde daha fazla yer bulması sağlanacaktır.

  Yapılan denetlemeler ve ele alınan şikayetler sonucu sektörde İZODER Uzman Uygulayıcı listesinde yer almamasına rağmen tüketicilere kendilerini İZODER üyesi ve/veya Uzman Uygulayıcısı olarak tanıtarak iş alan firmalar olduğu saptanmıştır. Bu davranışların önüne geçmek, gerçekten listemizde yer alarak sistemin öngördüğü kurallar çerçevesinde çalışan firmaların haklarını korumak adına yeni bir uygulamaya başlama kararı alınmıştır.

  Öncelikle bugüne dek sisteme dahil olan Uzman Uygulayıcılar bir incelemeye tabi tutulmuş ve sisteme dahil olan 1682 uygulayıcı firmadan yalnız 325 tanesinin Yalıtım Kredi Projesi'ne aktif olarak dahil oldukları görülmüştür. Bu proje kapsamında aktif olarak çalışan söz konusu 325 firmaya İZODER UZMAN UYGULAYICI KİMLİK KARTI verilecektir. Kredi kapsamında çalıştığımız bankalar 15/Mayıs/2012 tarihinden itibaren kendisine kredi talebiyle gelen uygulayıcı firmalardan bu kartı talep edecek ve ancak kartı ibraz eden firmaların kredi uygulamasından faydalanması söz konusu olacaktır.

  Uzman Uygulayıcı listesine dahil olmuş ancak bugüne dek hiçbir kredi çalışmasında yer almamış firmalar ise Yalıtım Kredisi ile aldıkları ilk projede bu kartı talep etme hakkına sahip olacaklardır.

  1 Mayıs 2012 tarihinden başlamak kaydı ile 2012 yılı sonuna kadar 8 aylık sürede kredi çalışması yapmayan firmalar sene sonunda Uzman uygulayıcı listesinden çıkartılacak , 2013 yılından itibaren ise kredi kapsamında yılda en az 1 proje uygulamayan firmalar listeden çıkartılacaktır.

  Böylece sisteme dahil olarak yasa ve standartlar çerçevesinde, etik kurallara bağlı olarak çalışan uygulayıcı firmalar sistem içinde korunacaktır. Sisteme dahil olarak bu konuda aktif çaba gösteren firmalar diğerlerinden ayrışacak, tüketici nezdinde de ayrıcalık kazanacaklardır.

  Yine bildiğiniz üzere 2013 senesinden itibaren sektörde Yalıtım ustası olarak çalışacak kişilerde Mesleki Yeterlilik Sertifikası mecburiyeti getirilmiş olup , Derneğimiz yürüttüğü Avrupa Topluluğu Voc-Test Projesi ile bu sertifika merkezinin kurulumu sürecini 2012 senesi içinde tamamlamak üzere çalışmasını sürdürmektedir.

  Tanıtım kartına sahip Uzman Uygulayıcılarımız bu merkezde alacakları sertifika için vereceğimiz avantajlardan da yararlanabileceklerdir.

  UZMAN UYGULAYICI KİMLİK kartları 100TL + KDV karşılığında kargo ile Uzman Uygulayıcılarımıza Mayıs Ayı'ndan itibaren gönderilecektir. Kartlarımızın arkasında 3 senelik vize bölümü mevcuttur. İlk sene için kartlar vizeli olarak gönderilecek, 1 yıllık geçerlilik süresi sonunda İZODER' e ulaştırılarak Vize edilmesi sağlanacaktır.

  Getirilen yeni düzenlemelerin Yalıtım Kredisi çalışmalarına aktif olarak dahil olan firmalara büyük avantaj ve kolaylık sağlayacağına inanıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

  Saygılarımızla